ยังอยู่นะ

02 / 08 / 2559 | 01:06 น.

มีอะไรอยากเล่าเยอะมากๆ เลยด้วย ขอส่งงานบอกองวดนี้ก่อนแล้วเรามาคุยกัน