เกี่ยวกับข้าพเจ้า

เขียนบล็อกมาเป็นสิบปี หน้านี้แหละครับเขียนยากที่สุด
ไม่รู้จะพูดถึงตัวเองยังไงดี ตกลงกูเป็นใครวะ