เอะอะก็ข่าวลือ

23 / 06 / 2554 | 14:34 น.

cc by @iannnnn

ป.ล.
ช่องที่สามนอกจากลืมลงสีแล้วยังวาดไม่ครบอีกครับ
..ช่างมัน “ตีนปาดคอมิกส์” ก็งี้แหละ