ห้องน้ำออฟฟิศเขย่าขวัญ

09 / 12 / 2554 | 17:42 น.

เพิ่งวาดตะกี้ตอนหลบไปขี้ที่ออฟฟิศครับ

ห้องน้ำออฟฟิศเขย่าขวัญ

โลกนี้มันชักจะขี้ยากขึ้นทุกวัน..