การละเล่นกลุ๊กๆ ในตำนาน

พอดีนึกขึ้นมาได้ จดไว้หน่อย กลัวแก่กว่านี้แล้วลืม

กลุ๊กๆ

คอมเมนต์