นักการตลาดกับนักสร้างสรรค์

“นักสร้างสรรค์” คือผู้ประดิษฐ์ แต่งเติม เสริมคุณค่าและรสนิยมให้กับสิ่งหนึ่งๆ
ส่วน “นักการตลาด” คือคนที่สร้างราคาให้กับสิ่งนั้น

เราจะเห็นของบางอย่างที่ดูมีน่าซื้อน่าใช้ น่าดูน่าฟังเสียเหลือเกิน ทั้งที่ไม่เห็นจะมีอะไร
อะนนั้นต้องยกความดีความชอบให้กับนักการตลาด

ในขณะที่ของบางอย่างเรารู้ถึงคุณค่าและความเจ๋งของมัน โดยไม่จำเป็นต้องมีใครอวยมาก่อน
นั่นแหละเป็นผลงานของนักสร้างสรรค์

และในขณะที่ของบางอย่าง เราโดนบิ๊วว่ามันเจ๋ง และพอได้สัมผัสกับมันจริงๆ แม่งก็ยิ่งเจ๋ง
อันนี้ใครผลิตสินค้าหรือบริการได้ขนาดนี้ นับว่าเป็นอุดมคติจริงๆ

ซึ่งที่จริงทั้งนักการตลาดกับนักสร้างสรรค์จะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้
หรือถ้าต้องทำงานร่วมกัน จะไม่ตีกันก็ได้ เมื่อรู้จักปรับสมดุลให้มันพอดีๆ
และไม่ก้าวล้ำเข้าไปในพรมแดนของอีกฝ่ายที่ตนไม่รู้เท่า แต่เสือกทำเป็นรู้

คอมเมนต์

One thought on “นักการตลาดกับนักสร้างสรรค์”

Comments are closed.