077 | ตูละหน่าย

02 / 07 / 2548 | 17:41 น.

เขียนอุทิศให้พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับ

busstop01
busstop02