029 | ความในใจของคนชอบเล่นหมา

09 / 03 / 2548 | 23:54 น.

loveme_mydog

อยู่ดีๆ ก็อยากจะเปลี่ยนตีมใหม่ก่อนนอน

….สิบห้านาทีต่อมาก็ได้หน้าตาของบล็อกที่เร็วที่สุดและชุ่ยที่สุด

แต่ก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนี่หว่า
ช่างเหอะ เดี๋ยยวก็เปลี่ยนอีก