ส่งโค้กให้แฟน

22 / 10 / 2556 | 14:28 น.

ส่งโค้กให้แฟน

เขียนในรถไฟฟ้าไม่เสร็จ เลยมาเขียนในส้วมที่งานหนังสือต่อ