ส่งโค้กให้แฟน

ส่งโค้กให้แฟน

เขียนในรถไฟฟ้าไม่เสร็จ เลยมาเขียนในส้วมที่งานหนังสือต่อ

คอมเมนต์