030 | My Computer

ก่อนอื่น ใครที่ยังไม่รู้ว่าผมอยู่ร้านเน็ตได้ยังไง กรุณาอ่าน ที่บล็อกเก่านี่ซะ

เรื่องของเรื่องก็คือ ส่วนมากเวลากลับมาจากกองทัพ ผมจะมานั่งตรงเครื่อง ๑๕
ซึ่งเป็นเครื่อง Admin ของร้าน ..ก็นั่บันทึกเวลา และเก็บตังค์ไปเรื่อยๆ
พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นจนรู้สึกคุ้นเคยและลืมไปแล้วว่า
จริงๆ แล้ว ที่ห้องนอนหลังร้าน มีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งอาศัยอยู่!!

มันชื่อ.. “จ่า”

ที่เรียกจ่าเพราะว่าตอนอยู่กองร้อยไปเจอเครื่องหมายยศของจ่าตกอยู่
เลยเอามาเสียบไว้หน้าเคส ..ตั้งกะนั้นมามันก็ชื่อว่า ..จ่า

งงละสิ ว่าผมเอาคอมไปกองร้อยได้ยังไง
Continue reading 030 | My Computer